O nas:

Fundacja “NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie to wrocławska organizacja, która od 1996 roku niesie pomoc osobom doświadczającym różnego rodzaju przemocy domowej. Pomagamy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. W naszym Ośrodku panuje przyjazna atmosfera, a specjaliści zapewniają pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną. Jako główne cele stawiamy sobie pomoc w kryzysie i przemocy domowej. Zapewniamy wsparcie, informujemy o prawach i formach pomocy, pomagamy znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji.

Fundacja NON LICET poszukuje pracowników na stanowisko psychologa dla dzieci, które przeżywają trudności, kryzys, w tym również dla dzieci, które doświadczyły krzywdzenia lub są świadkami przemocy domowej, oraz dla ich rodziców/opiekunów. Poszukujemy osób zainteresowanych długofalową współpracą w lokalnym punkcie pomocy, prowadzonym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku psychologia,
 • doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną,
 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczają przemocy w rodzinie lub przechodzą kryzys,
 • poczucie misji w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
 • odpowiedzialność, rzetelność,
 • komunikatywność i umiejętność ścisłej współpracy w zespole.

Oferujemy: 

 • pracę na umowę zlecenie/umowę o współpracy (faktura),
 • stawka za przeprowadzone konsultacje w wysokości od 83 do 100 zł brutto (wysokość stawki jest zależna od doświadczenia oraz od rodzaju umowy i sytuacji zawodowej),
 • elastyczny grafik – godziny pracy do uzgodnienia,
 • pracę od 2 do 10 godzin tygodniowo, zależnie od dyspozycyjności i liczby zgłoszeń,
 • pracę stacjonarną w centrum Wałbrzycha (DODN, Rynek 6) oraz w formie zdalnej (Skype/Google Meets itp.), jeśli sytuacja i wiek klienta na to pozwolą,
 • współpracę z otwartym i zaangażowanym w niesienie pomocy Zespołem Fundacji.

Obowiązki: 

 • konsultowanie rodziców/opiekunów, przeprowadzanie wywiadów diagnostycznych z rodzicem/opiekunem,
 • przeprowadzanie rozmów diagnostycznych z dzieckiem,
 • udzielanie wsparcia zarówno dziecku, jak i rodzicowi,
 • współpraca z Fundacją przy inicjowaniu procedur formalno-prawnych w celu ochrony dziecka przed przemocą (zawiadamianie sądu rodzinnego, zespołu interdyscyplinarnego, prokuratury o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka lub popełnieniu przestępstwa),
 • motywowanie rodzica zgłaszającego przemoc do podejmowania działań w kierunku ochrony bezpieczeństwa dziecka,
 • prowadzenie psychoedukacji rodziców/opiekunów dotyczącej mechanizmów, dynamiki i skutków przemocy oraz sposobów radzenia sobie z nimi,
 • udzielanie konsultacji osobom i instytucjom w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, wyślij swoje CV mailem na adres fundacja@nonlicet.pl, w tytule wpisując “Psycholog dziecięcy – Wałbrzych”.

W treści maila napisz, jakie jest Twoje doświadczenie w udzielaniu pomocy dzieciom i rodzinom z doświadczeniem przemocy domowej i/lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym fundacja@nonlicet.pl lub numerem telefonu: 531 937 176. 

Prosimy o dodanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia i zapraszamy do wspólnej ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zespół Fundacji NON LICET

www.nonlicet.pl 

facebook.com/FundacjaNONLICET

 

 


 1. Prosimy o dodanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 2. Wysyłając CV lub w inny sposób przekazując swoje zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji “NON LICET”, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w tym na udostępnienie ww. danych potencjalnemu pracodawcy.
 3. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację “NON LICET” danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji: „Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

1) Administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Fundacja “NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, ul. Stalowa 6a, 53-425 Wrocław.

2) Kontakt Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: daneosobowe@nonlicet.pl lub adresem poczty tradycyjnej administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej na podstawie obowiązujących aktów prawnych (art. 6 ust 1 lit c RODO) tj. tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.) lub Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.). 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwi nam w pełni rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych. W przypadku danych wymaganych prawem ich nie podanie będzie wiązało się z odrzuceniem aplikacji.

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przewidzianym prawem, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6) Przekazane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji (chyba, że wyrażono zgodę na potrzeby innych rekrutacji – wtedy do odwołania zgody lub dla wniosków złożonych w danym roku do 31 grudnia roku następnego). Po tym terminie, w przypadku wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone. 

7) W okresie prowadzonego naboru posiada Pani/Pan prawo do: – dostępu do udostępnionych danych osobowych, – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – prawo do przenoszenia danych, – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Posiada także Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9) Informuję Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby odwołać zgodę należy przesłać informację o treści „Odwołanie zgody na rekrutację” na adres e-mail daneosobowe@nonlicet.pl. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2022-09-29T10:36:32+00:0022 września 2022|

Przejdź do góry