Standardy Ochrony Dzieci – oferta szkoleń i warsztatów

Od 5 lat prowadzimy szkolenia i warsztaty dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi. Dzięki udziałowi w naszych szkoleniach, uczestnicy poznają obowiązujące przepisy, zdobywają umiejętności tworzenia i praktycznego stosowania Polityki Ochrony Dzieci w placówce, zwiększają swoją świadomość w obszarze zjawiska krzywdzenia dzieci, zwiększają swoje kompetencje w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych i reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone.

Szkolenie dla kadry placówki pt. “Razem chronimy dzieci, czyli Standardy Ochrony Małoletnich”
czas trwania: 3 h dydaktyczne
miejsce: na miejscu w Państwa placówce lub online*
liczba osób: dowolna
cena: 1200 zł brutto (+ koszty związane z dojazdem, wyceniane indywidualnie)
program:
 • uwrażliwienie na to, jakie symptomy mogą wskazywać na krzywdzenie dziecka
 • uświadomienie korzyści z wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich
 • zwrócenie uwagi na to jak ważne jest stosowanie Standardów Ochrony Małoletnich
 • przećwiczenie w praktyce przypadków, w których Standardy odgrywają ważną rolę
Warsztaty “Standardy Ochrony Małoletnich w praktyce”
czas trwania: 10 h dydaktycznych
miejsce: na miejscu w Państwa placówce, w naszej siedzibie (Stalowa 6a lub Grabiszyńska 35-39B) lub online*
liczba osób: do 18
cena za warsztaty stacjonarne: 6400 zł za całość (16 h) lub 1600 zł za pojedynczy blok (4h) (+ koszty związane z dojazdem, wyceniane indywidualnie)
cena za warsztaty online: 4800 zł za całość (16 h) lub 1200 zł za pojedynczy blok (4h)
program:
 • zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym stanem prawnym zgodnym z ustawą o ochronie małoletnich
 • zapoznanie uczestników z pojęciami „standardy ochrony dzieci” i „polityka ochrony dzieci”, zrozumienie zakresów tych pojęć i różnic między nimi
 • uwrażliwienie uczestników na zagadnienie identyfikacji krzywdzenia dzieci i długoterminowych skutków przemocy wobec dzieci,
 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę, jak przygotować Politykę ochrony dzieci, i zbudowanie połączenia między wdrażaniem standardów ochrony małoletnich, a dokumentem „polityki ochrony dzieci”
 • dostarczenie uczestnikom informacji, z jakich elementów składa się proces opracowania, wdrożenia, upowszechniania i monitorowania Polityki ochrony dzieci, i jak ten proces zaplanować,
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego napisania Polityki ochrony dzieci w podmiotach, w jakich pracują
Warsztaty stacjonarne lub online* dla profesjonalistów pracujących z dziećmi “Jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone? Jak zareagować?”
czas trwania: możliwa realizacja jako dwudniowe warsztaty (16 godzin dydaktycznych) lub rozbicie na mniejsze bloki po 4 godziny dydaktyczne:
miejsce: na miejscu w Państwa placówce, w naszej siedzibie (Stalowa 6a lub Grabiszyńska 35-39B) lub online*
liczba osób: do 18
cena za warsztaty stacjonarne: 6400 zł za całość (16 h) lub 1600 zł za pojedynczy blok (4h) (+ koszty związane z dojazdem, wyceniane indywidualnie)
cena za warsztaty online: 4800 zł za całość (16 h) lub 1200 zł za pojedynczy blok (4h)
program:
 • rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci
 • reagowanie w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone: rozmowa z dzieckiem
 • reagowanie w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone: rozmowa z rodzicem
 • podstawy interwencji prawnej (zawiadomienie policji/prokuratury, uruchomienie procedury Niebieskie Karty
Szkolenie online w formie wykładowej – tematyka dowolna z ww. zakresu – zależnie od Państwa potrzeb – 280 zł za 45 min
*szkolenia w formie online, poza wykładowymi, zawsze są interaktywne, więc wymagane jest, aby każdy łączył się z osobnego komputera i miał możliwość pracować w podgrupach, zabierać głos, a także miał włączoną kamerkę
2024-03-21T07:47:17+00:0021 marca 2024|

Przejdź do góry