Sfera emocjonalna

Niska wrażliwość

Niska wrażliwość często wynika z bycia ofiarą przemocy w dzieciństwie czy wychowaniem na obraz toksycznej męskości. Niewrażliwy sprawca przenosi swoje schematy z dzieciństwa na życie dorosłe i nie okazuje bliskości, negatywnie reaguje na okazywanie uczuć. Charakterystyczne będzie bagatelizowanie uczuć innych np. „nie przesadzaj”, „nic się takiego nie stało”, „nie mazgaj się”

 

Brak empatii

Sprawca nie ma rozwiniętej zdolności współodczuwania z drugim człowiekiem, a także ma problemy w obcowaniu z własną sferą emocjonalną. Ma niską świadomość i umiejętność rozpoznawania swoich i cudzych stanów emocjonalnych. Nie jest w stanie przyjąć cudzej perspektywy np. perspektywy ofiary, która czuje się przez niego zastraszana, zawstydzana i ma poczucie dużej niesprawiedliwość i niezrozumienia.

 

Niepewność w sferze tożsamości

Sprawcy są niezwykle wyczuleni na jakiekolwiek komunikaty poddające w wątpliwość ich „prawdziwą męskość” (tożsamą z cechami wypisanymi z punkcie Męska tożsamość). Wielu z nich czuje lęk przed byciem niewystarczająco męskim, co przekłada się na eksponowanie tej części swojej tożsamości w sposób przemocowy.

 

Niskie poczucie własnej wartości

Często sprawcy przemocy pochodzą z dysfunkcyjnych rodzin, gdzie sami byli krzywdzeni, co wyraźnie przekłada się na niskie oraz niepewne poczucie własnej wartości. Szczególnie widoczne w sytuacjach, w których sprawca traci kontrolę nad sytuacją np. w sądzie, w trakcie rozwodu, będąc odrzuconym lub oskarżanym. W takich momentach okazuje się, że osoba stosująca przemoc nie jest już silną, niezależną i wszechwiedzącą personą, co może przyczynić się do zachowań autodestrukcyjnych.

 

Łatwość przeżywania złości i gniewu

Sprawcy przemocy nie tylko przeżywają bardziej emocje złości i gniewu, ale także częściej. Często nawet niepozorne sytuacje jak różnica zdań, nieprzestrzeganie zasad (ustalonych przez sprawcę) lub zwyczajna pomyłka są odbierane jako atak i wywołują złość. Te emocje są zwykle zabarwione siłą. Łączą się także z takimi cechami jak zaborczość i zazdrość, które służą sprawowaniu władzy i kontroli na członkami rodziny.

 

Sfera behawioralna

Słaba kontrola zachowań agresywnych

Poziom agresji sprawców przemocy często jest na tyle silny, że nie są oni w stanie opanować swojego zachowania. Jednakże zwykle słaba samokontrola jest wymówką osób stosujących przemoc, która ma usprawiedliwić ich czyny. Takie osoby w relacjach, w których nie mają władzy, np. podczas rozmowy z policjantem, nie mają problemu ze swoją agresją, ponieważ zdają sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji wybuchu agresji.

 

Przymus

Sprawcy często zeznają, że w sytuacjach konfliktowych po prostu czują przymus reagowania przemocą. Przykładowo: kiedy dziecko źle wypełnia powierzone mu zadanie, pierwszym działaniem osoby stosującej przemoc będzie mimowolna agresja słowna lub nawet psychiczna, niekoniecznie rozmowa czy wyjaśnienie z dzieckiem sytuacji. Chociaż wydawałoby się, że istotną rolę w tym mechanizmie biorą zachowania kompulsywne, bardzo często okazuje się, że tłumaczenie aktów przemocy nagłym przymusem i niemożnością zaprzestania swoich działań jest racjonalizacją, czyli usprawiedliwianiem swojego zachowania

Żadna z powyższych cech charakterystycznych nie może usprawiedliwiać sprawcy, ofiara nigdy nie jest winna doświadczania przemocy.

 

Pomóż nam pomagać

W ciągu 25 lat działalności Fundacja NON LICET zrealizowała wiele projektów i pomogła wielu osobom. By móc nieść pomoc przez kolejne lata potrzebne jest wsparcie finansowe, które pozwoli organizacji zapewnić długofalową pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Każda, nawet najdrobniejsza, kwota przybliża nas do celu jakim jest pomoc osobom doświadczającym przemocy. Pewność, że co miesiąc mamy środki na prowadzenie pomocy psychologicznej to gwarancja, że będziemy w stanie pomóc tym, którzy nas potrzebują. Osobom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dzieciom krzywdzonym i osobom przeżywającym kryzys.

 

Wsparcie dla Fundacji NON LICET

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Alior Bank SA 45 2490 0005 0000 4530 9931 6699

Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Stalowa 6A, 53-425 Wrocław

 

Źródła:

Bem, S.L. (1988). Androgynia psychiczna a tożsamość płciowa. W: Zimbardo P.G., Ruch F.L. Psychologia i życie. PWN, Warszawa.

Niebieska Linia „Co cechuje sprawcę przemocy? W: http://www.niebieskalinia.info/index.php/sprawcy-przemocy/28-charakterystyka

 

2021-11-28T07:55:24+00:0001 grudnia 2021|

Przejdź do góry