Psychoterapeuta dziecięcy w Centrum Pomocy Dzieciom

(Wrocław) oferta pracy 

Powstające we Wrocławiu Centrum Pomocy Dzieciom to ośrodek, w którym dziecko pokrzywdzone przestępstwem, dziecko-ofiara/świadek przemocy lub wykorzystania seksualnego, oraz jego opiekun, otrzymają natychmiastowe, kompleksowe wsparcie pod jednym dachem: będą mogli skorzystać we wrocławskim CPD z kompleksowej pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej, psychiatrycznej i medycznej, a to wszystko w bezpiecznych, przyjaznych warunkach i dzięki zespołowi specjalistów, dla których podmiotowość i dobro dziecka jest na pierwszym planie.

To jedna z pierwszych dziesięciu tego typu placówek w Polsce. Sieć Centrów Pomocy Dzieciom koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę więcej informacji: https://centrapomocydzieciom.fdds.pl/

Pragniemy nawiązać długotrwałą współpracę z osobą, która stanie się częścią naszego zespołu, i która podziela naszą misję, jaką jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i dbanie o dobro dziecka. 

Poszukujemy osoby, która przyczyni się do rozwoju naszego Centrum, realizując własne pomysły na jeszcze skuteczniejsze, interdyscyplinarne działanie na rzecz dobra dzieci, które są narażone na krzywdzenie.

Miejsce pracy: Centrum Pomocy Dzieciom, ul. Grabiszyńska 35-39, Wrocław (budynek przychodni MSWiA, wejście B)

Do podstawowych zadań osoby na tym stanowisku należy: 

 • udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom/świadkom przestępstw: dzieciom, młodzieży i ich rodzicom/opiekunom (ok. 50% czasu pracy),
 • przygotowywanie dzieci i rodziców do przesłuchań,
 • praca w trybie interdyscyplinarnym (w tym kontakty z instytucjami zaangażowanymi w sprawę klienta, np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej),
 • prowadzenie dokumentacji klientów, w tym ewaluacji udzielanej pomocy,
 • udział w zebraniach i superwizjach zespołu,
 • współpraca z zespołem placówki i innymi działami Fundacji,
 • przygotowywanie narzędzi do konsultacji i pracy z klientami,
 • prowadzenie konsultacji stacjonarnych oraz telefonicznych/online dla świadków krzywdzenia dziecka, np. profesjonalistów pracujących z dziećmi, osób z otoczenia dziecka,
 • udział w zebraniach i superwizjach zespołu CPD,
 • współpraca z zespołem placówki i innymi działami Fundacji.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:  

 • wykształcenia wyższego psychologicznego,
 • ukończonego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, lub minimum 2 roku szkolenia psychoterapeutycznego,
 • minimum 2-letniego stażu pracy w obszarze pomocy psychologicznej/terapeutycznej dla dzieci/rodzin,
 • dyspozycyjności 21 i 22 listopada 2022 r. w godzinach 8:00-17:00 (szkolenie dla kadry CPD),
 • gotowości do rozpoczęcia współpracy od 2 stycznia 2023 r.,
 • gotowości do dostosowywania metod pracy do potrzeb klientów, w tym dzieci
  z doświadczeniem traumy,
 • znajomości specyfiki pracy z ofiarami przestępstw, w szczególności z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie,
 • doświadczenia/gotowości do pracy z dziećmi doświadczającymi/będącymi świadkami przestępstw, przemocy w rodzinie, wykorzystania seksualnego i innych form krzywdzenia bądź zaniedbania,
 • gotowości do ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z psychiatrą, prawnikami, psychoterapeutami, pracownikami socjalnymi i innymi osobami wchodzącymi w skład grup roboczych Centrum Pomocy Dzieciom,
 • gotowości współpracy z sądem, prokuraturą i policją (m.in. udział w przesłuchaniach jako świadek),
 • dobrej organizacji pracy, zaangażowania,
 • chęci i gotowości do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności,
 • zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • mile widziane ukończone kursy/studia podyplomowe w obszarze interwencji kryzysowej, pracy z dzieckiem/rodziną,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego – możliwe poszerzenie współpracy o konsultacje dla cudzoziemców oraz udział w branżowych wydarzeniach międzynarodowych.

Oferujemy:  

 • zatrudnienie na umowę o pracę/umowę zlecenia/umowę o współpracy (B2B) w wymiarze około 40-120 godzin miesięcznie (wymiar czasu pracy do ustalenia),
 • pracę stacjonarną prowadzenie konsultacji i udział w zebraniach interdyscyplinarnych w siedzibie Fundacji, z elementami pracy zdalnej (przygotowywanie się do konsultacji, udział w szkoleniach itp.), 
 • elastyczny grafik, który można dostosować do innych miejsc pracy konsultacje prowadzimy w godzinach 8:00-18:00 i grafik ustalamy wspólnie, mając na uwadze potrzeby specjalistów, 
 • wynagrodzenie w wysokości od 6000 do 8000 zł brutto miesięcznie w przypadku ¾ etatu (120 godzin miesięcznie) stawka jest zależna posiadanych kwalifikacji i doświadczenia oraz od formy współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt z osobą prowadzącą działalność gospodarczą),
 • premie za zaangażowanie w rozwój oferty pomocowej CPD,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach branżowych, prowadzonych m.in. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (organizację koordynującą sieć CPD w Polsce), w tym międzynarodowych szkoleniach wyjazdowych, wyjazdach typu job shadowing do innych europejskich ośrodków działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów na usprawnienie lokalnej współpracy na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem i realizowania praw dziecka,
 • udział w bezpłatnych superwizjach dla zespołu CPD,
 • możliwość realizacji dodatkowych zleceń, np. prowadzenie szkoleń i warsztatów, przygotowywanie scenariuszy, materiałów edukacyjnych itp.,
 • możliwość reprezentowania Fundacji na konferencjach i wydarzeniach międzynarodowych,
 • pracę w przyjaznej, serdecznej atmosferze, z zespołem skoncentrowanym na wspólnym działaniu na rzecz dobra dziecka.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: fundacja@nonlicet.pl
do 14 listopada 2022 r. W tytule maila prosimy wpisać: Psychoterapeuta CPD.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 531 937 176.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.  

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: 

Prosimy o dodanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół Fundacji NON LICET

www.nonlicet.pl

 

 

 

Projekt pt. “Centrum Pomocy Dzieciom kompleksowa pomoc pod jednym dachem 2022-2024” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

 

 

Link do oferty w formacie .pdf: Psychoterapeuta dziecięcy w Centrum Pomocy Dzieciom (Wrocław) – oferta pracy – 4.11.2022

2022-11-04T13:58:04+00:0004 listopada 2022|

Przejdź do góry