Przerwij to – razem przeciwko przemocy wobec osób starszych

Zaczynamy nowe wiosenne działania w terenie!

Chcemy, aby seniorzy, jako osoby szczególnie narażone na przemoc domową, mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na jej temat oraz poznać prawa osób pokrzywdzonych i dostępne dla nich formy pomocy. Chcemy też, żeby jako osoby, które często mogą być świadkami przemocy, wiedzieli, w jaki sposób mogą na przemoc reagować, gdzie mogą zgłaszać niepokojące ich sytuacje i przejawy przemocy.

Na przełomie kwietnia i czerwca przeprowadzimy łącznie sześć warsztatów na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach których:

  • osoby w wieku 60+ dowiedzą się, jakie działania bliskich osób są przemocą w rodzinie, jaka jest specyfika tego zjawiska, jakie formy pomocy w takich sytuacjach są dostępne oraz jak może zareagować świadek przemocy w rodzinie,
  • wspólnie z seniorami zaplanujemy, gdzie w ich okolicy powinny zostać umieszczone plakaty informujące o tym, jakie formy wsparcia są dostępne dla osób starszych, które doświadczają przemocy ze strony swoich bliskich,
  • uczestnicy otrzymają pakiet ulotek i plakatów, które następnie wspólnie z wolontariuszami rozlokują w wybranych przez siebie miejscach podczas spaceru po okolicy.

Chcemy, żeby informacje na ten temat były dostępne dla każdego – niech trafią do aptek, przychodni, bibliotek, klubów seniora, spółdzielni mieszkaniowych i innych miejsc, które zdaniem przedstawicieli lokalnej społeczności pozwolą na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.

Uwaga! Zapraszamy osoby, organizacje i instytucje zainteresowane współorganizacją bezpłatnych warsztatów dla seniorów do kontaktu pod numerem tel. 531937176 lub adresem fundacja@nonlicet.pl.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

2021-01-19T20:00:44+00:0027 marca 2019|

Przejdź do góry