Przerwij to – szkoła Liderek i Liderów antyprzemocowych

Zapraszamy na bezpłatny, intensywny kurs rozwoju wolontariatu antyprzemocowego. W ramach kompleksowego kursu wykształcimy grupę Wolontariuszy – trenerów antyprzemocowych, którzy następnie przeprowadzą własne działania edukacyjne i uświadamiające na terenie całego Wrocławia.

W ramach kursu czeka na Ciebie:

 • 6 dni szkoleń stacjonarnych we Wrocławiu z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym w szczególności krzywdzenia dzieci i osób starszych, oraz profilaktyki przemocy w związkach młodych dorosłych,
 • 5 dni szkoleń online rozwijających takie kompetencje, jak: praca w zespole, prowadzenie projektu edukacyjnego, skuteczna komunikacja, autorozwój i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • 2 spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej, w ramach których zaplanujesz adekwatne do ich potrzeb działania edukacyjne,
 • realizacja własnych wolontariackich inicjatyw edukacyjnych i uświadamiających w listopadzie/grudniu 2021.

Opis kursu

 

Naszym celem jest kompleksowe przygotowanie Ciebie do prowadzenia działań uświadamiających i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udzielania podstawowego wsparcia osobom pokrzywdzonym. W szczególności będziemy się koncentrować na przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych i dzieci, a także na wczesnej profilaktyce przemocy w związkach młodych dorosłych. 

I etap: udział w warsztatach (wrzesień-listopad 2021)

W I etapie weźmiesz udział w łącznie 88 godzinach szkoleń: 6 warsztatach stacjonarnych z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie oraz 5 warsztatach rozwijających kompetencje osobiste i interpersonalne. Wszystkie te zajęcia przygotują Cię do kolejnego etapu, w którym będziesz szykować się do przekazywania tej wiedzy innym.

II etap: projektowanie własnych działań edukacyjnych (październik-listopad 2021)

Po kilku pierwszych warsztatach uczestnicy podzielą się na Zespoły projektowe. Każdy Zespół będzie miał za zadanie zorganizować wspólnie z przedstawicielami społeczności lokalnej, w różnych miejscach Wrocławia, wydarzenia uświadamiająco-edukacyjne w temacie przeciwdziałania przemocy wobec przedstawicieli 3 grup odbiorców: osób starszych, młodych dorosłych, i dzieci. Do dyspozycji Twojej i Twojego Zespołu będą mentorki działające na co dzień w Fundacji NON LICET, które wesprą Cię na każdym etapie przygotowywania i realizacji zajęć.

III etap: realizacja autorskich wydarzeń edukacyjnych i uświadamiających (listopad-grudzień 2021)

Ostatni etap to realizacja zaplanowanych wcześniej autorskich działań edukacyjnych przez Zespoły projektowe. Warsztaty, wykłady, akcje w terenie – forma organizowanych przez Ciebie i Twój Zespół może być dowolna. Ważne, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców z grup szczególnie narażonych na przemoc: dzieci, osób starszych, a także młodych dorosłych, którzy wchodzą w swoje pierwsze związki. Również na tym etapie możesz liczyć na wsparcie mentorek z Fundacji NON LICET w organizowaniu i promowaniu wydarzeń. Efekty działań wszystkie Zespoły będą miały okazję zaprezentować na spotkaniu podsumowującym, które odbędzie się w grudniu 2021 r.

Harmonogram zajęć

Grupa A:

wrzesień

 • 19.09 (nd), godz. 11:00-17:00 – spotkanie integracyjne we Wrocławiu
 • 20-21.09 (pon-wt), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Współpraca w zespole”
 • 25.09 (so), godz. 15:00-21:00 – warsztaty stacjonarne: “Przemoc domowa – wprowadzenie” – cz. I
 • 26.09 (nd), godz. 10:00-16:00 – warsztaty stacjonarne: “Przemoc domowa – wprowadzenie” – cz. II

październik

 • 9.10 (so), godz. 15:00-21:00 – warsztaty “Pomoc dziecku krzywdzonemu” – cz. I
 • 10.10 (nd), godz. 10:00-16:00 – warsztaty “Pomoc dziecku krzywdzonemu” – cz. II
 • 11-12.10 (pon-wt), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Realizacja projektów edukacyjnych”
 • 16.10 (so), godz. 10:00-16:00 – warsztaty stacjonarne “Przemoc w związkach młodych dorosłych – profilaktyka”
 • 26.10 (wt), godz. 15:00-21:00 – warsztaty stacjonarne “Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych”

listopad

 • 15-16.11 (pon-wt), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?”
 • 22-23.11 (pon-wt), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Efektywna komunikacja”
 • 29-30.11 (pon-wt), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Planowanie własnej ścieżki rozwoju”

Grupa B:

wrzesień

 • 19.09 (nd), 11:00-17:00 – spotkanie integracyjne we Wrocławiu
 • 22-23.09 (śr-czw), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Współpraca w zespole”

październik

 • 2-3.10 (so-nd), godz. 10:00-16:00 – dwudniowe warsztaty stacjonarne*: “Przemoc domowa – wprowadzenie” – cz. I i II
 • 13-14.10 (śr-czw), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Realizacja projektów edukacyjnych”
 • 17.10 (nd), godz. 10:00-16:00 – warsztaty stacjonarne* “Przemoc w związkach młodych dorosłych – profilaktyka”
 • 23.10 (so), godz. 15:00-21:00 – warsztaty stacjonarne* “Pomoc dziecku krzywdzonemu” – cz. I
 • 24.10 (nd), godz. 10:00-16:00 – warsztaty stacjonarne* “Pomoc dziecku krzywdzonemu” – cz. II
 • 27.10 (śr), godz. 15:00-21:00 – warsztaty stacjonarne* “Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych”

listopad

 • 17-18.11 (śr-czw), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?”
 • 24-25.11 (śr-czw), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Efektywna komunikacja”

grudzień

 • 1-2.12 (śr-czw), godz. 17:00-20:00 – warsztaty online “Planowanie własnej ścieżki rozwoju

*W przypadku grupy B zastrzegamy sobie możliwość zrealizowania warsztatów w trybie online i rozłożenia ich na kilka krótszych części.

Uwaga: dokładne terminy spotkań inkubacyjnych będą ustalane indywidualnie z Zespołami projektowymi.

Dla kogo jest nasz kurs?

Adresatami projektu są osoby mieszkające i/lub pracujące/studiujące na terenie Wrocławia. Priorytetowo rekrutacja skierowana jest do studentów/ek oraz absolwentów psychologii, pedagogiki, psychoterapii, socjologii i innych kierunków pokrewnych, natomiast status studenta nie jest warunkiem udziału w projekcie.

Dopuszcza się również rekrutację osób, które nie studiowały lub są w trakcie innych studiów niż powyższe, ale wykazują dużą motywację do współpracy z lokalną społecznością oraz przeciwdziałania przemocy domowej.

Jeśli jesteś zmotywowana/zmotywowany do działania, temat przeciwdziałania przemocy jest dla Ciebie bardzo ważny, chcesz razem z innymi trenerami zaprojektować i przeprowadzić własne wydarzenia uświadamiające i edukacyjne – zapisz się na kurs “Przerwij to – szkoła Liderek i Liderów antyprzemocowych” i dołącz do naszego zespołu!

Jak się zapisać?

Do poniedziałku 13 września 2021 wypełnij i wyślij formularz online. Zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 13 września. O wynikach rekrutacji poinformujemy indywidualnie najpóźniej do środy 15 września. Pierwszeństwo w rekrutacji dotyczy studentów kierunków: Psychologia, Pedagogika, Socjologia, Praca socjalna, Resocjalizacja. O pozytywnym wyniku rekrutacji decyduje przede wszystkim motywacja potencjalnego uczestnika do wzięcia udziału w kursie. W przypadku podobnej determinacji wśród kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Korzyści z udziału w kursie

 • zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach 48 godzin intensywnych warsztatów,
 • rozwinięcie kompetencji miękkich oraz umiejętności z zakresu projektowania działań edukacyjnych w ramach 40 godzin warsztatów online,
 • zdobycie praktycznego doświadczenia w projektowaniu, organizowaniu i realizowaniu własnych warsztatów i inicjatyw edukacyjnych i uświadamiających,
 • możliwość zrealizowania własnych pomysłów na przeciwdziałanie przemocy domowej,
 • współpraca z pełnym pasji i zaangażowania zespołem specjalistów i wolontariuszy Fundacji NON LICET,
 • poszerzenie sieci kontaktów i poznanie nowych osób,
 • pogłębienie kontaktów z członkami własnej społeczności lokalnej oraz poznanie podmiotów, które działają w najbliższej okolicy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • zeszyt dokumentujący realizację własnego projektu edukacyjnego,
 • możliwość kontynuacji współpracy z Fundacją NON LICET po zakończeniu kursu.

Opis poszczególnych warsztatów

 • “Przemoc domowa – wprowadzenie”. Warsztaty praktyczne w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z reagowaniem na przejawy przemocy i korzystaniem z dostępnych form pomocy. Zagadnienia poruszane podczas zajęć: jak rozpoznać przemoc? jak reagować na przemoc domową? jak w praktyce działają procedury z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie? jak udzielić wsparcia? jak udzielić osobie potrzebującej pomocy informacji o przysługujących jej prawach i dostępnych formach wsparcia? jakie placówki i instytucje świadczą pomoc i na czym ona polega? jak reagować na przemoc jako świadek różnych form przemocy? jakie są prawne środki ochrony osób doświadczających przemocy? jakie są dostępne formy wsparcia dla rodzin, w których dochodzi do przemocy? jak uniknąć wtórnej wiktymizacji osób, które doświadczyły przemocy? Warsztaty będą trwały 2 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy, i odbędą się w siedzibie Fundacji NON LICET przy ul. Stalowej 6a we Wrocławiu.

 

 • “Pomoc dziecku krzywdzonemu”. Szkolenia są realizowane w oparciu o zatwierdzone przez FDDS i MEN scenariusze, które powstały na potrzeby programu Chronimy Dzieci i są rekomendowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Szkolenie jest oparte o aktywne formy warsztatowe, pracę na przypadkach, pracę w oparciu o doświadczenie własne uczestników oraz bazujące na specjalistycznym doświadczeniu działaczy Fundacji NON LICET. Dwudniowe szkolenie składa się z dwóch bloków. Pierwszy dzień szkolenia: identyfikacja symptomów krzywdzenia dziecka. W programie: definicje i rozumienie pojęcia krzywdzenia dziecka, aspekty prawne ochrony dzieci przed krzywdzeniem, czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, obraz dziecka krzywdzonego, symptomy krzywdzenia dziecka (w tym zachowania ryzykowne i problemowe podejmowane przez dziecko), skutki krzywdzenia dziecka (w tym m.in. uzależnienia, przemoc rówieśnicza, autoagresja, zaburzenia). Drugi dzień szkolenia: podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka. W programie: ujawnianie krzywdzenia przez dziecko, warunki kontaktu z dzieckiem krzywdzonym, pierwsza rozmowa z dzieckiem na temat krzywdzenia, rola rodzica w sytuacji interwencji, przygotowanie do rozmowy interwencyjnej. Warsztaty będą trwały 2 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy, i odbędą się w siedzibie Fundacji NON LICET przy ul. Stalowej 6a we Wrocławiu.

 

 • “Przemoc w związkach młodych dorosłych – profilaktyka”. Warsztaty praktyczne dotyczące rozpoznawania i reagowania na przemoc wśród młodych dorosłych, w tym rozpoznawanie pierwszych przejawów przemocy we własnych relacjach oraz relacjach bliskich osób. Warsztaty mają na celu uwrażliwienie młodych dorosłych na zjawisko przemocy w jej wczesnych fazach oraz rozwinięcie umiejętności pozwalających im na zatrzymanie przemocy i budowanie pozytywnej relacji. W trakcie ćwiczeń w małych grupach uczestnicy poznają symptomy zaburzeń komunikacji w związku. Nauczą się dostrzegać pierwsze symptomy przemocy, takie jak m.in. nadmierna kontrola, nadmierna zazdrość. Poznają specyfikę zjawiska jakim jest przemoc w relacjach młodych dorosłych, jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia takiej przemocy, jak dbać o własne granice i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo innych osób oraz w jaki sposób reagować na próby przekroczenia przez inne osoby własnych granic. Uczestnicy poznają podstawy komunikacji bez przemocy. Warsztaty będą trwały 8 godzin szkoleniowych i odbędą się w siedzibie Fundacji NON LICET przy ul. Stalowej 6a we Wrocławiu.

 

 • “Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych”. Szkolenie w zakresie wiedzy o przemocy domowej, dostępnych formach pomocy i roli świadków, którzy podejrzewają, że wśród osób starszych z ich otoczenia mogą być osoby doświadczające przemocy domowej. Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia: dlaczego osoby starsze są szczególnie narażone na przemoc domową? jakie jej formy są wobec nich najczęściej stosowane? jak można rozpoznać, że to właśnie przemoc? dlaczego osoby doświadczające przemocy często nie zgłaszają tego same? jak możemy reagować jako świadkowie, gdy podejrzewamy, że ktoś w naszym otoczeniu doświadcza przemocy domowej? co może zrobić osoba, która doświadcza przemocy? jakie są dostępne formy pomocy? w jaki sposób możemy chronić osoby starsze przed przemocą ze strony bliskich? Warsztaty będą trwały 8 godzin szkoleniowych i odbędą się w siedzibie Fundacji NON LICET przy ul. Stalowej 6a we Wrocławiu.

 

 • “Współpraca w zespole”. Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby konstruktywnego rozwiązywania problemów, pobudzą swoją kreatywność, rozwiną umiejętność pracy zespołowej, poznają rolę jaką pełnią w grupie oraz swoje mocne strony i obszary do rozwoju. Warsztaty odbędą się w formie online.

 

 • “Efektywna komunikacja”. Na warsztatach uczestnicy poznają i nauczą się stosować komunikat JA, rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji bez przemocy, będą ćwiczyć aktywne słuchanie oraz rozpoznawanie potrzeb drugiej osoby w akcie komunikacji, nauczą się udzielać informacji zwrotnej, poznają sposoby komunikowania swoich potrzeb i rozwiną swoją asertywność oraz rozwiną swoją empatię. Warsztaty odbędą się w formie online. Warsztaty odbędą się w formie online.

 

 • “Realizacja projektów edukacyjnych”. Na warsztatach uczestnicy nauczą się wyznaczania celów i planowania działań, które pozwolą je osiągnąć, dowiedzą się, w jaki sposób napisać projekt odpowiadający na rzeczywisty problem i opisujący propozycję jego rozwiązania, poznają zasady organizacji i prowadzenia działań z obszaru edukacji i animacji społeczności lokalnych, a także poznają i przećwiczą metody konstruowania planów działania zgodnego z założeniami metody projektowej, zarządzania projektem, w tym oceny ryzyka w projekcie, sposobów ewaluacji działań projektowych. Warsztaty odbędą się w formie online.

 

 • “Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?”. Na warsztatach uczestnicy poznają i przećwiczą sposoby radzenia sobie ze stresem, opracują swoje własne sposoby konstruktywnego wychodzenia z kryzysu emocjonalno-motywacyjnego, rozwiną swoją wiedzę dotyczącej higieny psychicznej i opracują metody jakimi będą ją utrzymywać w pracy wolontariackiej, a także poznają praktyczne sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe w swoim otoczeniu, które mogą wystąpić podczas prowadzenia działań edukacyjno-uświadamiających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Warsztaty odbędą się w formie online.

 

 • “Planowanie własnej ścieżki rozwoju”. Podczas warsztatów uczestnicy rozpoznają i stworzą mapę własnych zasobów, nauczą się rozpoznawać swoje potrzeby i wartości jakimi kierują się w pracy wolontariusza, nauczą się technik automotywacji, stworzą drogę rozwoju własnego jako Wolontariusza-Lidera. Warsztaty odbędą się w formie online.

2021-08-18T18:55:14+00:0018 sierpnia 2021|

Przejdź do góry