Podziękowania dla AIF Kancelaria

Serdecznie dziękujemy firmie AIF Kancelaria z Wrocławia za wsparcie finansowe przekazane na bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci krzywdzonych i ich opiekunów.

27 marca 2019|