Podziękowania dla firmy Polskie Centrum Dachowe

Serdecznie dziękujemy firmie Polskie Centrum Dachowe (https://polskiecentrumdachowe.pl/), która postanowiła zasilić nasze fundacyjne konto!

Razem możemy skuteczniej przeciwdziałać przemocy. Prosimy o wsparcie naszych działań i przekazanie darowizny na pomoc dla dzieci krzywdzonych.

02 grudnia 2019|