Podziękowania dla AIF Kancelarii za wsparcie finansowe

Nasza Fundacja pragnie podziękować AIF Kancelarii, która ponownie wsparła nas darowizną. Z radością otrzymujemy takie wiadomości, dziękujemy!

Darowizny przeznaczamy na organizowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczających przemocy i ich rodzin, którą w rozszerzonym zakresie chcemy uruchomić od września.

05 czerwca 2019|