Ośrodek wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

Ośrodek wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej i znajdujących się w kryzysie

Fundacja NON LICET świadczy pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w szczególności doświadczającym przemocy w rodzinie. Zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, w tym specjalistyczną pomoc w przypadkach krzywdzenia dzieci.

Na konsultacje obowiązuje rejestracja telefoniczna.
W celu zapisania się na wizytę, uzyskania dodatkowych informacji lub porozmawiania o problemie zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. (71) 361 97 70 lub pod adresem e-mail: oik@o2.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Wrocław.

20 stycznia 2017|