Baza wiedzy2021-07-04T02:00:57+00:00

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest bieżąca oferta Fundacji?2021-07-04T01:47:33+00:00

Fundacja świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Bezpłatna pomoc jest oferowana mieszkańcom Wrocławia – dorosłym oraz dzieciom.

W ramach konsultacji przygotowujemy również dzieci do pełnienia roli świadków w Sądzie. Ponadto w Fundacji znajduje się certyfikowany Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci.

Jako Ambasadorzy programu Chronimy Dzieci prowadzimy szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka oraz podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia występowania krzywdzenia.

Szczegółowe informacje na temat naszej oferty można znaleźć w zakładce „Nasze działania”: https://www.nonlicet.pl/pl/nasze-dzialania/.

2. Nie mieszkam we Wrocławiu. Czy uzyskam pomoc w Fundacji?2017-04-13T10:09:21+00:00

W naszym Ośrodku świadczą również nieodpłatną pomoc wykwalifikowani wolontariusze. Można zapisać się u nich na bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz zasięgnąć porady w przypadku doświadczania przemocy domowej u osób pełniących dyżury telefoniczne. Wolontariusze udzielają wsparcia, informują o prawach oraz pomagają w znalezieniu dostępnych miejsc i form pomocy.

3. Czy dzieci mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego w Fundacji?2017-04-13T10:12:02+00:00

Tak, zapewniamy również pomoc psychologiczną dzieciom krzywdzonym/dzieciom będącym świadkami przemocy w rodzinie. Pierwsze spotkanie z psychologiem zawsze odbywa się z samym rodzicem/opiekunem dziecka. Czasem ten pierwszy wywiad trwa więcej niż jedno spotkanie. Dziecko jest przyjmowane dopiero na kolejnych wizytach.

Osoby niepełnoletnie nie mogą bez zgody opiekunów korzystać z konsultacji psychologicznych prowadzonych w Fundacji.

4. W jakich godzinach pracuje Fundacja?2021-07-04T01:49:34+00:00

Od poniedziałku do piątku 16:00-20:00 pełnione są dyżury telefoniczne i stacjonarne osób pierwszego kontaktu i wolontariuszy pierwszego kontaktu. W piątki prowadzone są konsultacje psychologa dziecięcego dla zarejestrowanych osób.

Na wszystkie konsultacje obowiązuje rejestracja telefoniczna (pn-pt, 16:00-20:00, tel.: (71) 361 97 70).

5. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Fundacji?2021-07-04T01:58:51+00:00

Aby uzyskać zaświadczenie wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie na adres mailowy Fundacji fundacja@nonlicet.pl, telefonicznie w godzinach pracy Fundacji, lub bezpośrednio osobie, która świadczy pomoc.

Proste zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Fundacji jest wystawiane do 7 dni, natomiast na bardziej rozbudowaną opinię psychologa czeka się do 2 tygodni.

Nie wystawiamy zaświadczeń dla osób korzystających z 1-2 wizyt. Każdorazowo o wystawieniu zaświadczenia decyduje specjalista, który prowadził dane konsultacje.

6. Jak trafić do Fundacji?2017-02-21T12:04:39+00:00

Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Stalowej 6a, w dużym szarym podwórzu na samym początku ul. Stalowej, przy skrzyżowaniu z Kruczą i Mielecką. Należy wejść bramą wjazdową w podwórze i skręcić w prawo, a potem jeszcze raz w prawo. Drzwi do Fundacji znajdują się w prawym zaułku. To ważne, ponieważ skręcając w lewo trafisz pod ten sam adres, ale do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

7. Czy Fundacja prowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej?2017-02-21T12:04:47+00:00

Nie prowadzimy w tej chwili takiej grupy, ale chętnie udzielimy informacji o organizacjach zapewniających tę formę wsparcia.

8. Czy Fundacja prowadzi zajęcia dla sprawców przemocy domowej?2017-02-21T12:04:54+00:00

Nie prowadzimy w tej chwili takich zajęć, ale chętnie udzielimy informacji o instytucjach i organizacjach realizujących takie programy.

9. Dlaczego czasem nie można się dodzwonić do Fundacji?2017-04-13T10:19:48+00:00

Telefon stacjonarny jest czynny tylko w godzinach otwarcia Fundacji, czyli od wtorku do czwartku od 16:00 do 20:00. Telefon jest obsługiwany przez dyżurujących wolontariuszy pierwszego kontaktu, jednak jeśli w trakcie dyżuru do Fundacji przychodzi niezapowiedziana osoba w sytuacji kryzysowej, pilnie potrzebująca pomocy, telefon może pozostać nieodebrany. W takiej sytuacji polecamy nagrać wiadomość na sekretarce (włącza się po kilkunastu sygnałach), wysłać wiadomość mailową – można podać w niej swój numer, wtedy oddzwonimy – lub dzwonić do skutku. Poczta elektroniczna jest regularnie sprawdzana.

Przejdź do góry