About us

About us2017-05-03T08:54:30+00:00

Our goals

Our mission is to support people experiencing crisis and domestic violence. We provide psychological support and legal advice, inform about rights of victims and possible forms of assistance, and help people in need find solution in difficult, critical situations.

Our Foundation provides support for over 20 years now. We help adults and children, who were victims/witnesses of domestic violence. We provide warm and friendly ambience in our centre, so that people visiting us can talk about their problems in safe and secure conditions.

Our main activities:

  • providing all-embracing help for people in crisis, including those suffering from domestic violence,
  • enabling children and adolescent from dysfunctional families to develop in all fields,
  • providing help and advising in all domains of abused persons’’ problems, including sexually abused children,
  • revealing the problem of domestic violence to the media and to the public eye,
  • creating a social climate that enables all actions for those families.

Statute of the Foundation

Read our Statute (in Polish)

Team

Psychologists and psychotherapists

Katarzyna Stokłosa

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jest w trakcie postępowania certyfikacyjnego w dziedzinie seksuologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, którego jest członkinią. Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Fundacji udziela wsparcia osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w kryzysie, pracuje terapeutycznie z dorosłymi, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci doświadczających przemocy oraz współprowadzi grupy terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze.

Natasza Słocińska

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna i Psychoterapia” oraz Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Brała udział w szkoleniach związanych m.in. z pomocą osobom w kryzysie, pracą z problemami przemocy oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego online. Aktualnie pogłębia swoje umiejętności na kursie „Rozwój Otwartego Dialogu i sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” organizowanym przez Polski Instytut Otwartego Dialogu. Poza Fundacją pracuje jako psycholog szkolny w dwóch placówkach.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w kryzysie oraz diagnozą i terapią dzieci doświadczających przemocy. Prowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Małgorzata Makarczuk-Kłos

Psychoterapeutka, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Absolwentka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Metod Pracy z Ofiarami Przemocy Seksualnej, ich Rodzinami i Opiekunami, podstawowego i zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W Fundacji prowadzi konsultacje dla dzieci, które doświadczyły przemocy, i ich rodziców/opiekunów, terapię systemową rodzin, szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz zajęcia terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze. Jako ekspertka superwizuje pracę zespołu Fundacji.

Lawyers

Wiktor Korbecki

Radca prawny. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w wydziałach cywilno-rodzinnych i w wydziale karnym, oraz w trakcie aplikacji radcowskiej. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Doskonali się uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, m.in. „Postępowanie w sprawach o separację i rozwód ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć dotyczących małoletnich dzieci oraz postępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego”, „Wybrane zagadnienia, istotne w pracy asystenta sędziego orzekającego w sprawach rodzinnych w sądzie okręgowym w I i II instancji”.

W Fundacji w ramach konsultacji udziela fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.

Agnieszka Korbecka

Prawnik. Od 2013 roku udziela konsultacji prawnych w ramach wsparcia dla osób doświadczających przemocy prowadzonego przez Fundację NON LICET. Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach w zakresie pomocy ofiarom przestępstw, w tym przemocy domowej. Współorganizowała i koordynowała “Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Sądach Rejonowych dla Wrocławia-Śródmieścia i Wrocławia-Fabrycznej.

W Fundacji świadczy pomoc prawną w formie konsultacji dla osób w sytuacji kryzysowej i doznającym przemocy. Prowadzi edukację prawną w zakresie przysługujących pokrzywdzonym uprawnień i pomaga w ich egzekwowaniu – informuje o możliwościach rozwiązania problemu, pomaga opracować stosowne pisma (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski w sprawach nieprocesowych, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia itp.).

First contact persons

Agnieszka Świętczak

Absolwentka studiów na kierunku Socjologia, specjalność Służby Społeczne. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, liczne szkolenia dotyczące pomocy osobom doświadczającym przemocy (m.in. “Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży” -FDDS, “Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem” – Ministerstwo Sprawiedliwości), Akademię Edukacji Seksualnej organizowaną przez Stowarzyszenie REAKCJA i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, oraz Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W Fundacji pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu, Wiceprezeski Zarządu oraz koordynatorki realizowanych przez Fundację projektów. Jako osoba pierwszego kontaktu udziela wsparcia zgłaszającym się do Fundacji pokrzywdzonym, informuje ich o przysługujących im prawach, pomaga znaleźć adekwatne formy pomocy, a także szkoli wolontariuszy pierwszego kontaktu. Organizuje i współprowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Daniel Łukacki

Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, studiów magisterskich na kierunku Politologia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości oraz studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia klientom Fundacji oraz koordynowaniu i rozliczaniu projektów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz wieloaspektowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysie.

W Fundacji pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu i Prezesa Zarządu. Nadzoruje prawidłowość realizacji projektów i rozlicza je.

Reports

Annual reports to Ministry of Family, Labour and Social Policy (in Polish)

Go to Top