O nas:

Fundacja “NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie to wrocławska organizacja, która od 1996 roku niesie pomoc osobom doświadczającym różnego rodzaju przemocy domowej. Pomagamy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. W naszym Ośrodku panuje przyjazna atmosfera, a specjaliści zapewniają pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną. Jako główne cele stawiamy sobie pomoc w kryzysie i przemocy domowej. Zapewniamy wsparcie, informujemy o prawach i formach pomocy, pomagamy znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji.

Chcemy, aby nasza specjalistyczna pomoc docierała do wszystkich, którzy tego potrzebują. Aby móc to rozwinąć i ustabilizować naszą ofertę pomocową, potrzebujemy regularnego wsparcia od Darczyńców oraz zaangażowania ze strony firm.

 

Kogo szukamy:

Poszukujemy osoby, która w okresie od sierpnia do grudnia 2021 roku (w ramach realizacji projektu “Przerwij to – społeczność lokalna razem przeciwko przemocy domowej”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) zajmie się:

 • rozwijaniem od podstaw fundraisingu w organizacji,
 • systematycznym pozyskiwaniem funduszy na działania statutowe,
 • budowaniem relacji z Darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi,
 • animacją i koordynacją wolontariatu fundraisingowego.

 

Jeśli:

 • podzielasz naszą misję – przeciwdziałanie przemocy domowej to dla Ciebie bardzo ważny cel,
 • masz doświadczenie w budowaniu bazy Darczyńców indywidualnych i biznesowych,
 • jesteś kontaktowa/kontaktowy i otwarta/otwarty na ludzi, 
 • masz lekkie pióro,
 • czujesz się jak ryba w wodzie prowadząc spotkania, wydarzenia, prezentacje itp.
 • wierzysz, że filantropia to wspaniała szansa dla osób niezwiązanych z sektorem non-profit na zaangażowanie się w działania z misją,
 • masz doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i/lub w sprzedaży,
 • w swojej pracy koncentrujesz się na osiąganiu rezultatów, 
 • lubisz uczyć się nowych rzeczy, wyszukiwać nowe rozwiązania i wdrażać je w swojej pracy,
 • jeśli posługujesz się językiem angielskim na poziomie B2/C, będzie to duży atut

 

Oferujemy:

 • pracę na umowę zlecenia/umowę o współpracy (faktura) w wymiarze godzinowym około 20-30 godzin tygodniowo przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia 2021 roku),
 • wynagrodzenie w wysokości od 3000 do 4400 brutto (zależnie od umówionego zakresu zadań),
 • elastyczne godziny pracy, dopasowane do Twoich potrzeb,możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw,
 • realny wpływ na skuteczność i zasięg działań pomocowych Fundacji,współpracę z otwartym i zaangażowanym w niesienie pomocy Zespołem Fundacji,
 • ścisłą współpracę i wsparcie merytoryczne ze strony Zarządu Fundacji,bezpłatne szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • możliwość kontynuowania współpracy w uzgodnionym mniejszym wymiarze godzinowym w 2022 roku (po zakończeniu realizacji projektu),
 • możliwą pracę całkowcie zdalną, u nas w siedzibie we Wrocławiu lub hybrydowo.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, wyślij swoje CV mailem na adres fundacja@nonlicet.pl, w tytule wpisując “Fundraiser”

W treści maila napisz, dlaczego właśnie z Tobą powinniśmy współpracować przez najbliższe miesiące i jakie doświadczenie pozwoli Ci działać skutecznie.

Jeśli masz pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem: 531 937 176.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

Do usłyszenia/zobaczenia!

 

W imieniu Zespołu Fundacji

Agnieszka Świętczak

 

 1. Prosimy o dodanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 2. Wysyłając CV lub w inny sposób przekazując swoje zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji “NON LICET”, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w tym na udostępnienie ww. danych potencjalnemu pracodawcy.
 3. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację “NON LICET” danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji: „Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) Administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Fundacja “NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, ul. Stalowa 6a, 53-425 Wrocław.

2) Kontakt Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: daneosobowe@nonlicet.pl lub adresem poczty tradycyjnej administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej na podstawie obowiązujących aktów prawnych (art. 6 ust 1 lit c RODO) tj. tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.) lub Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.). 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwi nam w pełni rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych. W przypadku danych wymaganych prawem ich nie podanie będzie wiązało się z odrzuceniem aplikacji.

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przewidzianym prawem, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6) Przekazane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji (chyba, że wyrażono zgodę na potrzeby innych rekrutacji – wtedy do odwołania zgody lub dla wniosków złożonych w danym roku do 31 grudnia roku następnego). Po tym terminie, w przypadku wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone. 

7) W okresie prowadzonego naboru posiada Pani/Pan prawo do: – dostępu do udostępnionych danych osobowych, – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – prawo do przenoszenia danych, – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Posiada także Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9) Informuję Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby odwołać zgodę należy przesłać informację o treści „Odwołanie zgody na rekrutację” na adres e-mail daneosobowe@nonlicet.pl. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2021-08-19T12:29:44+00:0003 sierpnia 2021|

Przejdź do góry