O nas:

Fundacja “NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie to wrocławska organizacja, która od 1996 roku niesie pomoc osobom doświadczającym różnego rodzaju przemocy domowej. Pomagamy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. W naszym Ośrodku panuje przyjazna atmosfera, a specjaliści zapewniają pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną. Jako główne cele stawiamy sobie pomoc w kryzysie i przemocy domowej. Zapewniamy wsparcie, informujemy o prawach i formach pomocy, pomagamy znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji.

 

Fundacja NON LICET poszukuje pracownika na stanowisku psychologa dla dorosłych osób, które doświadczyły przemocy lub znajdują się w sytuacji kryzysowej. Szukamy osoby, która będzie chętna do długofalowej współpracy, co najmniej na okres 22.11.2021-31.12.2022, z możliwością przedłużenia współpracy. 

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku psychologia,
 • ukończone szkolenia lub w trakcie z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej,
 • ukończona interwencja kryzysowa,
 • doświadczenie w obszarze pracy z osobami, które doświadczają przemocy w rodzinie lub przechodzą kryzys,
 • odpowiedzialność, rzetelność,
 • komunikatywność i umiejętność ścisłej współpracy w zespole.

 

Oferujemy: 

 • pracę na umowę zlecenia/umowę o współpracy (faktura) w wymiarze początkowym 4 godzin zegarowych tygodniowo,
 • praca jeden dzień w tygodniu od 16:00 do 20:00 stacjonarnie w siedzibie Fundacji NON LICET przy ul. Stalowej 6a we Wrocławiu,
 • w późniejszym okresie możliwość przejścia również na godziny poranne
 • współpracę z otwartym i zaangażowanym w niesienie pomocy Zespołem Fundacji,
 • intrawizje zespołowe.

 

Obowiązki: 

 • konsultowanie osób dorosłych 
 • udzielanie wsparcia osobom dorosłych będącym w kryzysie lub doświadczającym przemocy
 • inicjowanie procedur formalno-prawnych jeśli występuje zagrożenie życia i/lub zdrowia (zawiadamianie zespołu interdyscyplinarnego, policji, prokuratury o podejrzeniu stosowania przemocy lub popełnieniu przestępstwa)
 • prowadzenie psychoedukacji u osób dorosłych dotyczącej mechanizmów, dynamiki i skutków przemocy oraz sposobów radzenia sobie z nimi,
 • branie udziału w zespołowych intrawizjach lub uczestnictwo w superwizjach poza Fundacją 

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, wyślij swoje CV mailem na adres fundacja@nonlicet.pl, w tytule wpisując “Psycholog dla dorosłych”.

W treści maila napisz, dlaczego właśnie z Tobą powinniśmy współpracować i jakie jest Twoje doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom dorosłym. 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod ww. adresem mailowym.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

 

 1. Prosimy o dodanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 2. Wysyłając CV lub w inny sposób przekazując swoje zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji “NON LICET”, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w tym na udostępnienie ww. danych potencjalnemu pracodawcy.
 3. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację “NON LICET” danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji: „Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

1) Administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Fundacja “NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, ul. Stalowa 6a, 53-425 Wrocław.

2) Kontakt Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: daneosobowe@nonlicet.pl lub adresem poczty tradycyjnej administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej na podstawie obowiązujących aktów prawnych (art. 6 ust 1 lit c RODO) tj. tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.) lub Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.). 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwi nam w pełni rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych. W przypadku danych wymaganych prawem ich nie podanie będzie wiązało się z odrzuceniem aplikacji.

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przewidzianym prawem, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6) Przekazane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji (chyba, że wyrażono zgodę na potrzeby innych rekrutacji – wtedy do odwołania zgody lub dla wniosków złożonych w danym roku do 31 grudnia roku następnego). Po tym terminie, w przypadku wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone. 

7) W okresie prowadzonego naboru posiada Pani/Pan prawo do: – dostępu do udostępnionych danych osobowych, – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – prawo do przenoszenia danych, – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Posiada także Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9) Informuję Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby odwołać zgodę należy przesłać informację o treści „Odwołanie zgody na rekrutację” na adres e-mail daneosobowe@nonlicet.pl. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

2021-11-04T08:29:10+00:0004 listopada 2021|

Przejdź do góry