szukamy prawniczki/prawnika do zespołu

Poszukujemy prawniczki/prawnika do naszego zespołu

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie 

Pragniemy nawiązać długotrwałą współpracę z osobą, która stanie się częścią naszego zespołu, i która podziela naszą misję, jaką jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i dbanie o dobro dziecka. Poszukujemy osoby, która przyczyni się do rozwoju naszego Centrum, realizując własne pomysły na jeszcze skuteczniejsze, interdyscyplinarne działanie na rzecz dobra dzieci, które są narażone na krzywdzenie.

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Stalowa 6a – siedziba Fundacji NON LICET

Do podstawowych zadań osoby na tym stanowisku należy: 

 • prowadzenie konsultacji prawnych osobistych (stacjonarnych) oraz telefonicznych/online dla osób korzystających z pomocy Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie (klienci: rodzice/opiekunowie dzieci, profesjonaliści pracujący z dziećmi, którzy są świadkami przemocy),
 • prowadzenie konsultacji w sprawach rodzinnych, m.in. w zakresie: władzy rodzicielskiej, rozwodu, separacji, alimentów, czynów polegających na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej oraz postępowań w sprawach nieletnich,
 • planowanie i podejmowanie interwencji prawnej (decydowanie o formie interwencji prawnej adekwatnej w danym przypadku, przygotowywanie pism),
 • prowadzenie korespondencji z sądami, prokuratorami i innymi instytucjami, w sprawach dzieci i rodzin, które korzystają ze wsparcia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, oraz w sprawach dotyczących współpracy między instytucjami,
 • praca w trybie interdyscyplinarnym (w tym kontakty z instytucjami zaangażowanymi w sprawę klienta, np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej),
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej klientów i udzielanych porad,
 • udział w zebraniach i superwizjach zespołu,
 • współpraca z zespołem placówki i innymi działami Fundacji.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:  

 • wykształcenia wyższego prawniczego,
 • znajomości przepisów prawa cywilnego, karnego, opiekuńczego i rodzinnego oraz procedur prawnych dotyczących interwencji w przypadkach przemocy domowej, zaniedbania oraz krzywdzenia dziecka (procedura Niebieskie Karty, obowiązki i uprawnienia policji, dziecko jako świadek przestępstwa, przesłuchanie dziecka w przyjaznych warunkach),
 • doświadczenia lub gotowości do pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwami,
 • gotowości do ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z psychologami, psychoterapeutami, pracownikami socjalnymi i innymi osobami wchodzącymi w skład grup roboczych Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie
 • gotowości do wspierania działań z zakresu współpracy z sądem, prokuraturą i policją,
 • dobrej organizacji pracy, zaangażowania,
 • chęci i gotowości do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności,
 • zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku adwokata/radcy prawnego pomagającego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, ekonomicznej i/lub osobom pokrzywdzonym innymi przestępstwami,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego – możliwe poszerzenie współpracy o konsultacje dla cudzoziemców oraz udział w branżowych wydarzeniach międzynarodowych.

Oferujemy:  

 • zatrudnienie na umowę o pracę/umowę zlecenia/umowę o współpracy (B2B) w wymiarze co najmniej 80-120 godzin miesięcznie,
 • pracę stacjonarną – prowadzenie konsultacji i udział w zebraniach interdyscyplinarnych w siedzibie Fundacji,
 • możliwość pracy zdalnej w zakresie przygotowywania pism i prowadzenia konsultacji online,
 • elastyczny grafik, który można dostosować do innych miejsc pracy – konsultacje prowadzimy w godzinach 8:00-20:00,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach branżowych, w tym międzynarodowych szkoleniach wyjazdowych, wyjazdach typu job shadowing do innych europejskich ośrodków działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, 
 • możliwość realizacji własnych pomysłów na usprawnienie lokalnej współpracy na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem i realizowania praw dziecka,
 • wynagrodzenie w wysokości 40-50 zł brutto za godzinę (ok. 4800-6000 zł brutto w przypadku 3/4 etatu); stawka jest zależna od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,
 • udział w superwizjach pracy zespołu Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, 
 • możliwość poszerzenia zakresu zadań o prowadzenie odpłatnych szkoleń i warsztatów, przygotowywanie scenariuszy, materiałów edukacyjnych itp.
 • możliwość reprezentowania Fundacji na konferencjach i wydarzeniach międzynarodowych,
 • pracę w miłej i serdecznej atmosferze, z zespołem skoncentrowanym na wspólnym działaniu na rzecz dobra dziecka.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: fundacja@nonlicet.pl do 7 sierpnia 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 531 937 176.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.  

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: 

Prosimy o dodanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

2022-07-28T11:30:52+00:0017 lipca 2022|

Przejdź do góry