Nasze działania2023-07-30T11:36:26+00:00

Konsultacje

Oferta bezpłatna

Udzielamy pomocy stacjonarnie w naszej siedzibie przy ul. Stalowej 6a, online (Skype, e-mail) oraz telefonicznie.

Zapewniamy bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne dla:
• osób, które doświadczają/doświadczyły przemocy domowej,
• osób w sytuacji kryzysowej,
• osób, które są świadkami przemocy domowej,
Nasza oferta obejmuje wsparcie i informację od osób pierwszego kontaktu oraz specjalistyczną pomoc psychologiczną i prawną. Pomagamy dorosłym.
Pojedyncze konsultacje trwają ok. 50 minut. Jedna osoba może skorzystać z ilości do 12 konsultacji.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się z nami pod numerem 572 108 352 – dyżurujemy od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00.

Powyższe działania są realizowane w ramach projektu “Ośrodek pomocy ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

Dyżury* specjalistów w Fundacji w 2023 roku:

dyżury osób pierwszego kontaktu (telefoniczne i na miejscu w siedzibie; rejestracja, udzielanie wsparcia i informacji)
od poniedziałku do piątku | 16:00–20:00

psycholog dla dorosłych
Agata Groyecka – Bernard- wtorek
Dorota Januszewska – czwartek 
Ilona Kowalska – środa
Sylwia Graczyk – Żarkiewicz- środa
Agata Farbotko – środa
Łukasz Gargula – poniedziałek
Kamila Wyszyńska-Hendzielek – poniedziałek, wtorek
 
prawnik
Marzena Babczyk-Światły – wtorek

*na konsultacje obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 572 108 352

Oferta odpłatna

Zgodnie ze statutem Fundacja świadczy również odpłatną pomoc w zakresie swojej działalności pożytku publicznego.

Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne
W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia się z naszymi specjalistami na odpłatne, indywidualne konsultacje psychologiczne. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 572 108 352.
Konsultacje psychologiczna dla osób dorosłych, które:
· doświadczają przemocy lub są jej świadkami,
· doświadczają sytuacji kryzysowej (np. żałoba, utrata pracy czy rozstanie),
· czują, że potrzebują wsparcia psychologicznego.

Cennik

Konsultacje psychologiczne,

terapia indywidualna (50 minut)
100 zł

Projekty

Grupa wsparcia dla kobiet

21 marca 2023|

Fundacja NON LICET otwiera nabór do GRUPY WSPARCIA dla kobiet doświadczających przemocy Ideą grupy jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do przeżywania i dzielenia się trudnymi doświadczeniami. Grupa wsparcia daje możliwość zdobycia umiejętności radzenia sobie z trudnymi [...]

Szkolenia

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci

Celem prowadzenia przyjaznego pokoju jest zapewnienie dzieciom, które stały się ofiarami wykorzystywania i przemocy, przyjaznych warunków przesłuchania. Rezerwacja Pokoju pod numerem tel.: 531 937 176.

Przyjazny Pokój Przesłuchań otrzymał certyfikat w 2010 roku przyznany przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje), co oznacza iż spełnia opracowane standardy w tym wymogi lokalowe i techniczne oraz uwzględniające psychologiczne potrzeby dziecka.

Dwa odrębne pokoje (tzw. pokój sędziowski i dziecięcy)
Lustro weneckie
Bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania
System komunikacji między pokojami (mikrofon, słuchawki)
Rejestracja przesłuchania dźwięku
obrazu
kamerą “stabilną”
kamerą zdalnie sterowaną (np. z możliwością zastosowania bliży/dali)
cyfrowo
na kasecie VHS
Wyciszenie drzwi pomiędzy pokojem przesłuchań a innym/i pomieszczeniem/ami
Umeblowanie pokoju dostosowane zarówno dla młodszych i starszych dzieci (np.stoliki i krzesła w dwóch rozmiarach, kanapa lub fotel, miękka wykładzina)
Możliwość skorzystania z materiałów i sprzętów pomocnych w uzyskiwaniu informacji od dziecka podczas przesłuchania/badania psychologicznego (kredki, papier, lalki, pacynki i inne.)
Dodatkowy pokój, w którym dziecko może oczekiwać na przesłuchanie, a do którego nie ma wstępu oskarżony
 Przeznaczenie pokoju przesłuchanie dzieci
przesłuchanie dorosłych
badania psychologiczne/pedagogiczne
 Kto korzysta z pokoju sąd
prokuratura
policja
psycholodzy/pedagodzy z innych instytucji
Liczba przesłuchiwanych dzieci 3 w miesiącu
Możliwość powołania na miejscu psychologa do przeprowadzenia przesłuchania z udziałem biegłego
Możliwość skorzystania na miejscu z pomocy i wsparcia dla dziecka i jego rodziców lub opiekunów
Dostęp rodziców i opiekunów dziecka do informacji na temat oferty pomocy i wsparcia

Polityka Ochrony Dzieci

Dwa odrębne pokoje (tzw. pokój sędziowski i dziecięcy)
Lustro weneckie
Bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania
System komunikacji między pokojami (mikrofon, słuchawki)
Rejestracja przesłuchania dźwięku
obrazu
kamerą “stabilną”
kamerą zdalnie sterowaną (np. z możliwością zastosowania bliży/dali)
cyfrowo
na kasecie VHS
Wyciszenie drzwi pomiędzy pokojem przesłuchań a innym/i pomieszczeniem/ami
Umeblowanie pokoju dostosowane zarówno dla młodszych i starszych dzieci (np.stoliki i krzesła w dwóch rozmiarach, kanapa lub fotel, miękka wykładzina)
Możliwość skorzystania z materiałów i sprzętów pomocnych w uzyskiwaniu informacji od dziecka podczas przesłuchania/badania psychologicznego (kredki, papier, lalki, pacynki i inne.)
Dodatkowy pokój, w którym dziecko może oczekiwać na przesłuchanie, a do którego nie ma wstępu oskarżony
 Przeznaczenie pokoju przesłuchanie dzieci
przesłuchanie dorosłych
badania psychologiczne/pedagogiczne
 Kto korzysta z pokoju sąd
prokuratura
policja
psycholodzy/pedagodzy z innych instytucji
Liczba przesłuchiwanych dzieci 3 w miesiącu
Możliwość powołania na miejscu psychologa do przeprowadzenia przesłuchania z udziałem biegłego
Możliwość skorzystania na miejscu z pomocy i wsparcia dla dziecka i jego rodziców lub opiekunów
Dostęp rodziców i opiekunów dziecka do informacji na temat oferty pomocy i wsparcia

Gra Rodzinna

Drogi Rodzicu, Opiekunie, Profesjonalisto!
Zapraszamy Cię serdecznie do pobierania i testowania naszej Gry Rodzinnej. Gra jest bezpłatna – jedyny koszt to koszt wydruku planszy, instrukcji i kart 🙂
Gra Rodzinna powstała dzięki pracy i zaangażowaniu zespołu Wolontariuszy i specjalistów naszej Fundacji oraz przy wsparciu wspaniałych profesjonalistów, których poznaliśmy na naszych szkoleniach oraz dofinansowaniu, które otrzymaliśmy w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

„Gra Rodzinna” jest dostępna na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji “NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Utwór powstał w ramach projektu „Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie: sieć wsparcia w woj. dolnośląskim”, realizowanego przez Fundację “NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o projekcie „Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie: sieć wsparcia w woj. dolnośląskim”. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl.

Przejdź do góry