Nabór do bezpłatnych grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty organizowane w Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. Oferta dotyczy pomocy dla dzieci w wieku: 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Każda grupa wiekowa będzie objęta wsparciem przez innego psychologa prowadzącego. 

Grupa dla dzieci w wieku 8–10 lat oraz 1113 lat

Celem jest budowanie samoświadomości ich wewnętrznych stanów emocjonalnych, nabywanie umiejętności bycia uważnym na to co się z nimi dzieje, opracowanie strategii radzenia sobie z napięciami i znalezienie sposobów na odzyskanie zasobów i energii. W skrócie skupimy się na znalezieniu wraz z dziećmi odpowiedzi na pytania: co czuję? Dlaczego teraz? Co się wydarzyło? Co mogę zrobić? Jak sobie pomóc?

Będziemy uczyć się między innymi empatii, asertywności, wzmacniania mocnych stron.

Grupa docelowa: dzieci w wieku 8–10 lat i 11–13 lat przejawiające różnorodne trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

Termin spotkań: środy (młodsza grupa) 17:00–19.00 oraz piątki (starsza grupa) 17:00–19:00

Ilość spotkań: 15

Planowane rozpoczęcie grupy: drugi/trzeci tydzień kwietnia 2023

Planowane zakończenie grupy: koniec czerwca 2023

Ilość miejsc ograniczona, a decyzja o przyjęciu do grupy jest podejmowana po konsultacji wstępnej (rodzice + dziecko).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: +48 572 014 532 bądź mailowy: cpd@nonlicet.pl

 

 

Grupa dla młodzieży w wieku 14-16 lat

Obecnie młodzież mierzy się z trudnościami w wielu obszarach swojego życia: presja w szkole, konflikty w grupach rówieśniczych czy skomplikowane relacje z dorosłymi to codzienność typowego nastolatka. Chcąc zadbać o zdrowie psychiczne młodych ludzi, warto kształcić i rozwijać u nich umiejętności niezbędne do budowania pozytywnego obrazu siebie, wzmacniania poczucia własnej wartości, a także doskonalenia odporności psychicznej. 

Proponowane zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu kształcenie umiejętności, które przełożą się na lepsze funkcjonowanie w świecie społecznym, tworzenie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji społecznych oraz budowanie własnej tożsamości. Dzięki spotkaniom w grupie uczestnicy nauczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, przezwyciężać trudności, uczyć się radzić sobie z porażką, celebrować sukcesy, a także w umiejętny sposób rozwiązywać konflikty w poszanowaniu swoich i innych granic. Rozpoznawać, nazywać i komunikować swoje emocje i potrzeby.  

Grupa docelowa: nastolatki w wieku 14-16 lat przejawiające trudności z pozytywnym obrazem siebie 

Termin spotkań: czwartki 17:00–19.00

Ilość spotkań: 15

Planowane rozpoczęcie grupy:  drugi/trzeci tydzień kwietnia 2023

Planowane zakończenie grupy: koniec czerwca 2023 

Ilość miejsc ograniczona, a decyzja o przyjęciu do grupy jest podejmowana po konsultacji wstępnej (rodzice + dziecko).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: +48 572 014 532 bądź mailowy: cpd@nonlicet.pl 

 

 

 

Działania są współfinansowane ze środków organizacji Plan International przekazanych przez Disaster Emergency Committee
w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Projekt Centrum Pomocy Dzieciom jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

2023-04-05T18:25:13+00:0005 kwietnia 2023|

Przejdź do góry