Czym jest przemoc seksualna?

Przemoc seksualna to podejmowanie kontaktów seksualnych bez obopólnej świadomej zgody. Często chodzi w niej o zamanifestowanie władzy, poniżenie drugiej osoby, odebranie jej godności oraz naruszenie intymności.

Jakie są normy seksualne?

Normy odnośnie życia seksualnego człowieka są różne w zależności od społeczeństwa, w którym funkcjonuje oraz kręgów kulturowych. Mogą też ulegać zmianie na przestrzeni życia jednego pokolenia, zależą od płci, stanu zdrowia i wielu innych czynników. 

Norma partnerska występuje w konkretnym związku partnerskim. Aby móc ją określić trzeba wziąć pod uwagę sześć kryteriów takich jak: płeć, dojrzałość, obustronna akceptacja aktywności seksualnej, obustronne dążenie do rozkoszy, nie szkodzenie zdrowiu oraz nieszkodzenie innym ludziom, a więc również i społeczeństwu. 

Normę seksualną można określić, jako zachowanie dające możliwość realizacji trzech funkcji seksu: biologicznej, psychologicznej oraz społecznej. Zachowanie takie daje szansę na prokreację, przynosi satysfakcję oraz realizuje potrzebę więzi i bliskości z drugim człowiekiem.

Jak się objawia przemoc seksualna?

Często objawia się zmuszaniem do aktywności seksualnej wbrew woli drugiej osoby.

Szczególną formą przemocy seksualnej jest wykorzystywanie dziecka w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych dorosłych. Taka przemoc jest oparta na wykorzystywaniu przez osobę starszą intelektualnego i emocjonalnego autorytetu, a także istniejącej relacji zależności.

Również dorośli są ofiarami przemocy seksualnej. Może być ona obecna w relacji małżeńskiej, gdzie najczęściej przybiera formę gwałtu.


Przykładami przemocy seksualnej są: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, żarty o charakterze seksualnym, zmuszanie do oglądania treści o tematyce seksualnej.

slut-shaming

To działania mające na celu stygmatyzację osoby na podstawie jej wyglądu, dostępności seksualnej oraz faktycznych lub postrzeganych zachowań seksualnych. Może odbywać się w przestrzeni fizycznej lub wirtualnej. Takie działania wymierzone jest często wobec kobiet, które przez zachowanie lub wygląd podkreślają swoją seksualność, a polegają na ich wyśmiewaniu i poniżaniu. 

Pomóż nam pomagać

 

W ciągu 25 lat działalności Fundacja NON LICET zrealizowała wiele projektów i pomogła wielu osobom. By móc nieść pomoc przez kolejne lata potrzebne jest wsparcie finansowe, które pozwoli organizacji zapewnić długofalową pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Każda, nawet najdrobniejsza, kwota przybliża nas do celu jakim jest pomoc osobom doświadczającym przemocy. Pewność, że co miesiąc mamy środki na prowadzenie pomocy psychologicznej to gwarancja, że będziemy w stanie pomóc tym, którzy nas potrzebują. Osobom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dzieciom krzywdzonym i osobom przeżywającym kryzys.

 

Wsparcie dla Fundacji NON LICET

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Alior Bank SA 45 2490 0005 0000 4530 9931 6699

Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Stalowa 6A, 53-425 Wrocław

Na podstawie:

Helios, J., Jedleca, W. (2017). Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane

niebieskalinia.pl

Glowacz, F., Goblet, M. (2021). Slut Shaming in Adolescence: A Violence against Girls and Its Impact on Their Health. International journal of environmental research and public health 

Wójcik, M. (2021). Przemoc seksualna w związku małżeńskim jako przykład patologii. Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 16. Relacje rodzinne i międzypokoleniowe. Exante, Wrocław 2020, s. 7-12

2021-11-26T07:44:38+00:0026 listopada 2021|

Przejdź do góry