Knowledge base

FAQ

Fundacja świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Bezpłatna pomoc jest oferowana mieszkańcom Wrocławia – dorosłym oraz dzieciom.

W ramach konsultacji przygotowujemy również dzieci do pełnienia roli świadków w Sądzie. Ponadto w Fundacji znajduje się certyfikowany Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci.

Jako Ambasadorzy programu Chronimy Dzieci prowadzimy szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka oraz podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia występowania krzywdzenia.

Szczegółowe informacje na temat naszej oferty można znaleźć w zakładce “Nasze działania”: https://www.nonlicet.pl/pl/nasze-dzialania/.