Doświadczenie2021-11-12T15:58:05+00:00

Fundacja NON LICET

Fundacja NON LICET od 25 lat niesie pomoc osobom, które doświadczają przemocy domowej. Pomaga zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Specjaliści zapewniają pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną, wsparcie, informacje o przysługujących prawach i formach pomocy, pomoc w znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji.

W ciągu 25 lat pracy przeprowadziliśmy blisko 20 tysięcy konsultacji ze specjalistami.

Fundacja NON LICET jako jedna z nielicznych organizacji na terenie województwa dolnośląskiego specjalizuje się w pomocy dzieciom krzywdzonym. Od 2016 roku Fundacja NON LICET jest ambasadorem programu Chronimy Dzieci na terenie województwa dolnośląskiego. Program Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 2010-2017 Fundacja NON LICET realizowała we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Gminą Wrocław program pomocy dzieciom krzywdzonym Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem było udzielenie bezpośredniego wsparcia dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom, zwiększenie skuteczności zapobiegania przemocy poprzez interwencje pracowników placówek edukacyjnych i opiekuńczych oraz umożliwienie rodzicom stosującym przemoc wprowadzenia zmian w swoim zachowaniu. Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej. Od czerwca 1997 r. organizacja prowadziła Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w którym przez wiele lat świadczono nieodpłatną pomoc psychologiczną, socjalną, prawną, a którego działalność jest kontynuowana obecnie w ramach realizacji zadania publicznego “Pomoc psychospołeczna ofiarom przemocy domowej i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej”. Od 1997 roku Fundacja jest członkiem porozumienia „Niebieska Linia”, w 2006 roku była koordynatorem Projektu „Niebieska Sieć” w województwie dolnośląskim i opolskim, a od 2007 roku koordynowała w/w projekt na terenie województwa dolnośląskiego. W roku 2010 Fundacja otrzymała certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci jako jedyna organizacja we Wrocławiu.

W latach 1996-2003 siedziba Fundacji NON LICET mieściła się we Wrocławiu przy ul. Żeromskiego 37/1. Od 2003 roku nowa siedziba znajduje się przy ulicy Stalowej 6a we Wrocławiu.

W początkowych latach działalności Fundacja zrealizowała następujące projekty:

Od 2005 do 2012 r. Fundacja „NON LICET” prowadziła Ośrodek Wspierania Repatriantów „Nasze Miejsce”. Celem projektu było m.in.: umożliwienie repatriantom dostosowania się do nowych warunków życiowych, zapobieganie izolacji społecznej i monitorowanie sytuacji rodzin.

W 2007 roku w ramach projektu „BĘDZIE LEPIEJ… – pogotowie edukacyjne” zostały zrealizowane warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy oraz radzenia sobie z kryzysem. Uczestnikami zajęć byli uczniowie gimnazjum oraz rodzice i opiekunowie tych dzieci.

W 2008 r. Fundacja “NON LICET” realizowała projekt „Uwierz w siebie – odzyskanie utraconej godności” w ramach którego udzielono pomocy indywidualnej dzieciom krzywdzonym i ich opiekunom.

W 2010 r. Fundacja “NON LICET” realizowała projekt pn. „Kryzys jest szansą …”. W ramach projektu pracownicy fundacji udzielali pomocy osobom indywidualnym oraz rodzinom.

W latach 2016-2021 Fundacja NON LICET zrealizowała następujące projekty edukacyjno-profilaktyczne:

  • projekt “Przerwij to – razem przeciwko przemocy wobec osób starszych” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (2019),
  • szkolenia “Chronimy Dzieci” oraz “Pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie” (2017-2021),
    projekt “Przerwij to – społeczność lokalna razem przeciwko przemocy domowej” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (2021),
  • projekt “Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie: sieć wsparcia w woj. dolnośląskim” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Edukacja dla Demokracji (2021),
  • grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie (2021).

Przejdź do góry