Z okazji kampanii 16 dni przeciwdziałania przemocy, która trwać będzie od 25 listopada do 10 grudnia zapraszamy na cykl 16 tekstów przybliżających temat, którym Fundacja NON LICET zajmuje się już od 25 lat – temat przeciwdziałania przemocy.

DEFINICJA PRZEMOCY ORAZ JEJ FORMY. PRZEMOC FIZYCZNA

Definicja przemocy

Według definicji WHO przemocą jest “Celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które prowadzi do wysokiego prawdopodobieństwa spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia.”

Natomiast Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi określa przemoc w rodzinie jako “jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (…), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Często spotykanym podziałem na formy przemocy jest wyróżnienie przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Zdarza się  jednak, że te formy przemocy występują w tym samym czasie.

 

Jak się objawia przemoc fizyczna?

Przemoc fizyczna jest związana z ingerencją w ciało. Polega na naruszeniu jego struktury lub może nieść takie ryzyko. Celem jest być ukaranie ofiary, zadanie bólu, cierpienia, wywołanie lęku, poniżenie. Skutkami przemocy fizycznej są różnego rodzaju obrażenia ciała takie jak rany cięte, złamania, poparzenia czy siniaki. Sprawca przemocy może zadawać ją ofierze używając broni, kopiąc, dusząc, policzkując, bijąc przedmiotami, polewając substancjami żrącymi, szarpiąc za włosy.

Miejscem, gdzie przemoc jest bardzo często stosowana jest dom i rodzina. W Polsce kary fizyczne stosuje ponad 60% rodziców. Natomiast w Europie w grupie wiekowej 15-44 lat przemoc domowa jest najczęstszą przyczyną śmierci (przed chorobami nowotworowymi i wypadkami drogowymi). W Polsce co trzecia kobieta powyżej 16 roku życia doznała przemocy fizycznej (dane z 2004 roku).

 

Pomóż nam pomagać

W ciągu 25 lat działalności Fundacja NON LICET zrealizowała wiele projektów i pomogła wielu osobom. By móc nieść pomoc przez kolejne lata potrzebne jest wsparcie finansowe, które pozwoli organizacji zapewnić długofalową pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Każda, nawet najdrobniejsza, kwota przybliża nas do celu jakim jest pomoc osobom doświadczającym przemocy. Pewność, że co miesiąc mamy środki na prowadzenie pomocy psychologicznej to gwarancja, że będziemy w stanie pomóc tym, którzy nas potrzebują. Osobom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dzieciom krzywdzonym i osobom przeżywającym kryzys.

 

Wsparcie dla Fundacji NON LICET

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Alior Bank SA 45 2490 0005 0000 4530 9931 6699

Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Stalowa 6A, 53-425 Wrocław

 

Na podstawie:

Helios, J., Jedleca, W. (2017). Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane

niebieskalinia.pl

2021-11-25T03:41:54+00:0025 listopada 2021|

Przejdź do góry