Centrum Pomocy Dzieciom2023-04-05T18:25:38+00:00
W Centrum Pomocy Dzieciom oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, medyczną i prawną dla dzieci, które doświadczyły przemocy lub wykorzystania seksualnego, oraz dla ich rodziców/opiekunów*.
Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym cpd@nonlicet.pl oraz pod numerem telefonu: 572 014 532.
Pomoc jest świadczona przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 (wejście B) we Wrocławiu (budynek przychodni MSWiA: https://goo.gl/maps/6GLyZzwV3TfLkHCR7)

Dyżurujemy w godzinach:

  • poniedziałek – 12:00-20:00
  • wtorek – 8:00-12:00
  • środa – 12:00-20:00
  • czwartek – 12:00-20:00
  • piątek – 12:00-20:00

*Warunkiem korzystania z pomocy indywidualnej Centrum Pomocy Dzieciom jest zaakceptowanie zasad określonych w Regulaminie placówki. Poniższy regulamin nie dotyczy oferty zajęć grupowych. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem podpisują Państwo podczas pierwszej wizyty w CPD. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami: Regulamin placówki CPD

Nabór do bezpłatnych grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty organizowane w Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. Oferta dotyczy pomocy dla dzieci w wieku: 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Każda grupa wiekowa będzie objęta wsparciem przez innego psychologa prowadzącego. 

Grupa dla dzieci w wieku 8–10 lat oraz 1113 lat

Celem jest budowanie samoświadomości ich wewnętrznych stanów emocjonalnych, nabywanie umiejętności bycia uważnym na to co się z nimi dzieje, opracowanie strategii radzenia sobie z napięciami i znalezienie sposobów na odzyskanie zasobów i energii. W skrócie skupimy się na znalezieniu wraz z dziećmi odpowiedzi na pytania: co czuję? Dlaczego teraz? Co się wydarzyło? Co mogę zrobić? Jak sobie pomóc?

Będziemy uczyć się między innymi empatii, asertywności, wzmacniania mocnych stron.

Grupa docelowa: dzieci w wieku 8–10 lat i 11–13 lat przejawiające różnorodne trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

Termin spotkań: środy (młodsza grupa) 17:00–19.00 oraz piątki (starsza grupa) 17:00–19:00

Ilość spotkań: 15

Planowane rozpoczęcie grupy: drugi/trzeci tydzień kwietnia 2023

Planowane zakończenie grupy: koniec czerwca 2023

Ilość miejsc ograniczona, a decyzja o przyjęciu do grupy jest podejmowana po konsultacji wstępnej (rodzice + dziecko).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: +48 572 014 532 bądź mailowy: cpd@nonlicet.pl

 

 

Grupa dla młodzieży w wieku 14-16 lat

Obecnie młodzież mierzy się z trudnościami w wielu obszarach swojego życia: presja w szkole, konflikty w grupach rówieśniczych czy skomplikowane relacje z dorosłymi to codzienność typowego nastolatka. Chcąc zadbać o zdrowie psychiczne młodych ludzi, warto kształcić i rozwijać u nich umiejętności niezbędne do budowania pozytywnego obrazu siebie, wzmacniania poczucia własnej wartości, a także doskonalenia odporności psychicznej. 

Proponowane zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu kształcenie umiejętności, które przełożą się na lepsze funkcjonowanie w świecie społecznym, tworzenie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji społecznych oraz budowanie własnej tożsamości. Dzięki spotkaniom w grupie uczestnicy nauczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, przezwyciężać trudności, uczyć się radzić sobie z porażką, celebrować sukcesy, a także w umiejętny sposób rozwiązywać konflikty w poszanowaniu swoich i innych granic. Rozpoznawać, nazywać i komunikować swoje emocje i potrzeby.  

Grupa docelowa: nastolatki w wieku 14-16 lat przejawiające trudności z pozytywnym obrazem siebie 

Termin spotkań: czwartki 17:00–19.00

Ilość spotkań: 15

Planowane rozpoczęcie grupy:  drugi/trzeci tydzień kwietnia 2023

Planowane zakończenie grupy: koniec czerwca 2023 

Ilość miejsc ograniczona, a decyzja o przyjęciu do grupy jest podejmowana po konsultacji wstępnej (rodzice + dziecko).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: +48 572 014 532 bądź mailowy: cpd@nonlicet.pl 

 

 

 

Działania są współfinansowane ze środków organizacji Plan International przekazanych przez Disaster Emergency Committee
w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Projekt Centrum Pomocy Dzieciom jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

Przejdź do góry