Program certyfikacji placówek Chronimy Dzieci

Mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w programie Chronimy Dzieci, w ramach którego placówki oświatowe i opiekuńcze z całej Polski podnoszą standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Chętnie udzielimy informacji o tym, jak wspólnie z Fundacją NON LICET zorganizować szkolenie dla przedstawicieli kadry pedagogicznej

Fundacja NON LICET jest ambasadorem programu Chronimy Dzieci organizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Bezpieczna szkoła”.

Jesteś zainteresowany przyłączeniem swojej placówki do programu?

Chcesz podnieść standardy bezpieczeństwa dzieci w Twojej placówce?

Chcesz dowiedzieć się, co zrobić, żeby uzyskać certyfikat?

Informacji o programie i o możliwym wsparciu ze strony Fundacji NON LICET udzielają Ambasadorki Programu Chronimy Dzieci:

 • psycholog Natasza Słocińska: tel. 604093404,
 • wiceprezes Zarządu Fundacji Agnieszka Świętczak: tel. 531937176,
 • mailowo pod adresem: fundacja@nonlicet.pl.

W ramach podnoszenia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem Fundacja NON LICET organizuje warsztaty dla przedstawicieli placówek.

Adresaci:

nauczyciele i pozostali pracownicy placówek oświatowych i opiekuńczych, w tym pedagodzy i psycholodzy.

Tematyka szkoleń:
 • rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci,
 • przeprowadzanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci,
 • tworzenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
 • zapewniamy indywidualne opracowanie zakresu tematycznego zależnie od potrzeb placówki.
Miejsce szkoleń:
Koszt:
 • 200 zł brutto to całkowity koszt godziny pracy zespołu trenerów, którzy prowadzą warsztaty (ilość godzin jest ustalana indywidualnie z placówką, zgodnie z jej potrzebami) oraz materiałów dla uczestników,
 • dodatkowo koszt dojazdu w przypadku placówek położonych dalej niż 30 km od Wrocławia.
Terminy:
 • do uzgodnienia, w dni robocze lub weekendy.
Cele szkoleń:
 • zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego oraz nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym,
 • zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka, rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci,
 • zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów Programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt. „Chronimy Dzieci”.
Fundacja NON LICET jest ambasadorem programu „Chronimy dzieci” w województwie dolnośląskim.

2021-01-19T20:00:45+00:0004 września 2018|

Przejdź do góry