Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w siedzibie naszej Fundacji.
Konsultacje odbywają się we wtorki i środy w godzinach 16:00-20:00. Aby z nich skorzystać, należy zarejestrować się telefonicznie (nr: 71 361 97 70) w godzinach pracy Fundacji (od poniedziałku do czwartku, 16:00-20:00). Można również kontaktować się z nami mailowo pod adresem fundacja@nonlicet.pl.
Nasi prawnicy udzielają fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym: o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.
Konsultacje obejmują edukację prawną w zakresie przysługujących pokrzywdzonym uprawnień i pomoc w ich egzekwowaniu – udzielenie informacji o możliwościach rozwiązania problemu, pomoc w opracowaniu stosownych pism (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków w sprawach nieprocesowych, wniosków dowodowych, apelacji, zażaleń itp.).

Pomoc jest przeznaczona dla osób zamieszkałych we Wrocławiu.

 

Projekt Ośrodek pomocy ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej
jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

 

www.wroclaw.pl

 

2021-01-19T20:00:49+00:0017 października 2017|

Przejdź do góry