Warsztaty „Przerwij to” w Trzebnicy już za nami!

Pierwsze warsztaty „Przerwij to – razem przeciwko przemocy wobec osób starszych za nami”🤩 Pracowaliśmy wczoraj aktywnie z grupą liczącą aż 27 Seniorów!

Fundację NON LICET reprezentowały: Martina Beatriz, Danuta Witkowska, Monika Kawecka i Agnieszka Świętczak.

Serdecznie dziękujemy członkom i słuchaczom Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” oraz gościom z Gminnego Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych SENIOR-WIGOR za liczne przybycie i aktywny udział w zajęciach! 


 

 

                

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

   Przerwij to - razem przeciwko przemocy wobec osób starszych

10 maja 2019|