Chronimy dzieci – szkolenia dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli w ramach programu „Chronimy Dzieci” z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji

Fundacja NON LICET jako ambasador programu “Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę serdecznie zaprasza do współorganizowania szkoleń dla pracowników szkół i przedszkoli w województwie dolnośląskim.

Adresaci:

nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, w tym pedagodzy/psycholodzy

Program:
  • identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci (dzień pierwszy)
  • podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (dzień drugi)
  • polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (dzień trzeci)
Termin:

do uzgodnienia, polecane dni: so, nd

Miejsce:

Wrocław, ul. Stalowa 6a

Koszt:

szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników. Koszt wynagrodzenia trenerów może zostać pokryty wspólnie z Fundacją z zewnętrznych środków. W sprawie uzgodnienia źródła pokrycia kosztów prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@nonlicet.pl.

Cele szkolenia:
  • zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego oraz nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym
  • zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka, rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci
  • zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanych trenerów Programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt. „Chronimy Dzieci”. Fundacja NON LICET jest ambasadorem programu „Chronimy dzieci” w województwie dolnośląskim.

20 stycznia 2017|